ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η εταιρία «ΗΠΙONΗ», είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Πρόνοιας και της Ψυχικής Υγείας
About us
ΕΣΤΙΑ
Το Οικοτροφείο εντάσσεται στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας πρόληψης με πρωταρχικό σκοπό την ψυχοκοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση.
Estia
Unique
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Η λειτουργία των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων έχει ως στόχο την κοινωνική και την πιθανή επαγγελματική επανένταξη των εξυπηρετούμενων, καθώς επίσης και την αποφυγή της απώλειας των ήδη κεκτημένων κοινωνικών ή επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.
Flats
Clean
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Στο Οικοτροφείο και στα Προστατευόμενα Διαμερίσματα αντίστοιχα δημιουργούνται εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα δραστηριοτήτων με άμεσο στόχο την εμπλοκή των ωφελούμενων σε δραστηριότητες και έργα που θα αξιοποιήσουν το μέγιστο δυναμικό τους και θα έχουν νόημα για τους ίδιους.
Creations
Art Exhibitions
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι καθημερινές δραστηριότητες που τα άτομα κάνουν ατομικά ή ως μέλος μιας οικογένειας ή μιας κοινότητας, δεσμεύοντας χρόνο, με στόχο να δώσουν νόημα και σκοπό στη ζωή είναι μείζονος σημασίας έτσι ώστε να προασπίσουν και να προωθήσουν την ψυχική τους ισορροπία και υγεία.
Activities
Ηπιόνη

Σύνδεσμοι

Οικοτροφείο "ΕΣΤΙΑ"

Σαλαμινομάχων 23

Αθήνα Μαρούσι 15126.

Τηλέφωνο: 210 6198701

Φαξ: 210 6198702