Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής αλλά περιγράφει μια κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο είναι λειτουργικό και μπορεί να αξιοποιεί τις ικανότητες του ώστε να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητα”.

Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, διακόσια εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές ελάσσονος μορφής, ενώ σαράντα πέντε εκατομμύρια άτομα νοσούν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις που οδηγούν σε χρονιότητα και αναπηρία. Η σημασία, επομένως, του τομέα της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης αυτού του πληθυσμού είναι πρωταρχική, αφού μαζί με την διάγνωση θα πρέπει να προγραμματίζεται και η μέθοδος της αποκατάστασης που θα εφαρμοστεί.

ΗΗ εταιρία «ΗΠΙONΗ», είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Πρόνοιας και της Ψυχικής Υγείας, υλοποιώντας παράλληλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο δυναμικό της εντάσσονται το Οικοτροφείο «Εστία», στο Μαρούσι, που φιλοξενεί 15 ωφελούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις σκοπιμότητας: α) άδεια ίδρυσης με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οίκ.155218/4/12/2007 β) άδεια λειτουργίας με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.53787/7/12/2009, γ) έγκριση σκοπιμότητας με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Υ5β/Γ.Π./οίκ.97226/16/9/2005, καθώς και δύο Προστατευόμενα Διαμερίσματα Α΄ και Β΄, στα Μελίσσια, που φιλοξενούν 4 ωφελούμενους το καθένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις σκοπιμότητας:

  • Έγκριση σκοπιμότητας με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Υ5β/Γ.Π./οίκ.24133/9/3/2012.
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Α΄: α) άδεια ίδρυσης με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.85653/8/12/2014 και β) άδεια λειτουργίας με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Α4β/Γ.Π.53369/23/10/2015.
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Β΄: α) άδεια ίδρυσης με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.79082/8/12/2014 και β) άδεια λειτουργίας με υπ’ αριθμόν πρωτ.: Α4β/Γ.Π.33560/23/10/2015.