Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής αλλά περιγράφει μια κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο είναι λειτουργικό και μπορεί να αξιοποιεί τις ικανότητες του ώστε να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητα”.

Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, διακόσια εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές ελάσσονος μορφής, ενώ σαράντα πέντε εκατομμύρια άτομα νοσούν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις που οδηγούν σε χρονιότητα και αναπηρία. Η σημασία, επομένως, του τομέα της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης αυτού του πληθυσμού είναι πρωταρχική, αφού μαζί με την διάγνωση θα πρέπει να προγραμματίζεται και η μέθοδος της αποκατάστασης που θα εφαρμοστεί.

ΤΤο Οικοτροφείο εντάσσεται στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας πρόληψης με πρωταρχικό σκοπό την ψυχοκοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός στο Οικοτροφείο παρέχονται στεγαστικές, θεραπευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, αναπτύσσονται δραστηριότητες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ενισχύεται η συμμετοχή σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης.