ΤΤο Δ.Σ. του φορέα, για την στελέχωση του οικοτροφείου καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσεων εργασίας:

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ & ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

νοσηλευτικού προσωπικού                            

               Η εταιρία «ΗΠΙΟΝΗ» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Πρόνοιας και  της Ψυχικής Υγείας, υλοποιώντας παράλληλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις 31/05/2006 και με βάση την Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας (Υ5β/Γ.Π./οικ.97226 – 16/09/2005) και την Απόφαση Ένταξης Πράξεις «Λειτουργία Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) άτομα με νοητική υστέρηση και Ψυχικές Διαταραχές στην Αττική» (κωδικός πράξεις στο ΟΠΣ 107079) από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ. Πρωτ. 566/206/2.1 – Αθήνα 08/02/2006, έχει ξεκινήσει η λειτουργία της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – ΕΣΤΙΑ-  Οικοτροφείο, σε χώρο περίπου 1000 τ.μ. στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Σαλαμινομάχων 23, περιοχή Σισμανόγλειο.

Η λειτουργία του Οικοτροφείου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.1 «Αποασυλοποίηση και Κοινωνικοοικονομική (επαν)ένταξη Ψυχικά Ασθενών», με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έως 30/11/2007 και από 01/12/2007 εντάσσεται εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό. Από ένταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, υπ’ αριθμόν 2585 / 13-06-2013 με κωδ. Πρόσκλησης 26 της ΕΥΤΥΚΑ. Η λειτουργία του Οικοτροφείου εντάχθηκε επίσης στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από τον φορέα ΗΠΙΟΝΗ Α.Μ.Κ.Ε. στην περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου» με διάρκεια από 01/11/2012 έως 31/12/2015.

 

Επιπλέον η ΗΠΙΟΝΗ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373824), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Τελικό Δικαιούχο της Πράξης την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργεί 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  στην περιοχή των Μελισσίων και των Βριλησσίων. Η ανάπτυξη των Π.Δ. βασίζεται στην υπογεγραμμένη  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ μεταξύ Δικαιούχου (ΕΥΕΤΥΚΑ)   και της “ΗΠΙΟΝΗ” που αποτελεί ανάληψη νομικής δέσμευσης.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το Οικοτροφείο μας, αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη, άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές, με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην Κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Η θεραπευτική ομάδα η οποία εργάζεται για τον σκοπό αυτό , αποτελείται από 23 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, θεραπευτές κλπ).

Στο Οικοτροφείο μας φιλοξενούνται πέντε (5) γυναίκες και δέκα (10) άντρες, ηλικίας 20 έως 64 ετών. Όλοι οι ένοικοί μας είναι πλήρως ρυθμισμένοι ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή, αυτοεξυπηρετούνται και κινούνται ήδη αυτόνομα στην Κοινότητα.     

            Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα είναι χώροι στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.

Η λειτουργία του Π.Δ. αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση προς την αυτονόμηση της ζωής των ενοίκων του. Παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου.

            Η Ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα προστατευόμενα διαμερίσματα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλή­ρη αυτόνομη διαβίωση.

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα αποτελούν τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων-ψυχικά ασθενών στον κοινωνικό ιστό, μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Το Δ.Σ. του φορέα, για την στελέχωση των Π.Δ.  καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Έναν Βοηθό-Νοσηλευτή/τρια,  πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

  • Απαιτείται πτυχίο των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών” ή διπλώμα Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών”
  • Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

 

            Αντικείμενο της Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

α.         Οι Βοηθοί-Νοσηλευτές/τριες του Οικοτροφείου παρέχουν σταθερή φροντίδα των ατόμων που εγκαθίστανται και εξασφαλίζουν την συνέχιση της φροντίδας αυτής.

β.         Είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία και την χορήγηση των συνιστώμενων φαρμάκων (από το στόμα καθώς και τα ενέσιμα) και την εκπαίδευση των ενοίκων στην λήψη αυτών.

  γ.          Συνεργάζονται με τον Ψυχίατρο και τον Παθολόγο και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες εξωτερικών συνεργατών, για την αντιμετώπιση και τον χειρισμό τυχόν παρενεργειών από τα χορηγηθέντα φάρμακα.

δ.         Εκτιμούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, τις ανάγκες του ενοίκου : διατροφή, επίπεδο αυτοφροντίδας, κοινωνικές σχέσεις, καθώς και το βαθμό ικανοποίησής του από την ζωή γενικότερα. Η εκτίμηση αυτής της κατάστασης του ενοίκου είναι διαρκής.

ε.         Καλλιεργούν τις δεξιότητες του ενοίκου με εστιασμό στις ικανότητες του, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αυτόνομης διαβίωσης του ενοίκου στην κοινότητα. Βοηθούν τον ένοικο σε βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας (φροντίδα του εαυτού του, προσωπική υγιεινή, φροντίδα του δωματίου, προετοιμασία τροφής, μετακίνηση στην κοινότητα, αγορά καταναλωτικών αγαθών, χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς, χρησιμοποίηση των Δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών - τράπεζες,  χώροι αναψυχής -, διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, αποφυγή ατυχημάτων και άλλα). Η βοήθεια αυτή συντελεί στην αυτονόμηση του ενοίκου, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ζωής στη κοινότητα, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα. Σταδιακά , αυτή η υποστήριξη, μπορεί να μειώνεται όσο το άτομο «μαθαίνει», αυξάνει η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τα καταφέρνει πιο καλά.

στ.       Συμμετέχουν στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση – αποϊδρυματισμός – εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση) και συνοδεύουν τους ενοίκους σε εξωτερικές δραστηριότητες.

ζ.         Φροντίζουν για την ασφάλεια των ενοίκων στις στεγαστικές δομές, καθώς επίσης για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, προς αποφυγήν δημιουργίας προβλημάτων στους συγκατοίκους και τους γείτονες.

η.         Συμμετέχουν σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (γιορτή των Χριστουγέννων, Πάσχα, κατασκήνωση, διακοπές το Καλοκαίρι…) με τους ενοίκους, για μείωση της κοινωνικής απόστασης των ενοίκων και ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών  τους.

θ.         Καλλιεργούν την ομαδική συμβίωση, τη συλλογική δράση και τη συμμετοχή των ενοίκων σε προγράμματα εντός και εκτός Οικοτροφείου, με γνώμονα τη συλλογική εξέλιξη της ομάδας, αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε ενοίκου ξεχωριστά.

ι.          Ενημερώνουν τον Υπεύθυνο της Στεγαστικής Δομής για τυχόν προβλήματα σωματικής υγείας ή αλλαγές στη συμπεριφορά του ενοίκου.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

      ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει:

  • ΠΡΟΣ “ΗπιόνΗ” ΑμΚΕ  για τη θέση βοηθού νοσηλευτή
  • Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου
  • Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

Θα έχει συνημμένα:

  • Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν. 

     

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση   ipioni_amke@yahoo και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 13.30΄ στο τηλ. 210 6198701.

Επίσης για την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων μπορούν να προσέρχονται στην έδρα του Φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες επίσης από 10.30΄- 13.30 ή  να την αποστείλουν ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται  στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον. 

Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 24/02/2023 και λήγει  την

Παρασκευή 10/03/2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.)

Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια

Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των  επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Φωτοτυπίες απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άλλων Τίτλων Σπουδών (εάν υπάρχουν), καθώς και  Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) θα καταθέσουν οι επιλεγέντες όταν κληθούν από τον Φορέα.

 

Οι επιτυχόντες θα εκπαιδευτούν για τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβουν με ευθύνη του Φορέα.