Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής αλλά περιγράφει μια κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο είναι λειτουργικό και μπορεί να αξιοποιεί τις ικανότητες του ώστε να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητα”.

Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, διακόσια εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές ελάσσονος μορφής, ενώ σαράντα πέντε εκατομμύρια άτομα νοσούν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις που οδηγούν σε χρονιότητα και αναπηρία. Η σημασία, επομένως, του τομέα της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης αυτού του πληθυσμού είναι πρωταρχική, αφού μαζί με την διάγνωση θα πρέπει να προγραμματίζεται και η μέθοδος της αποκατάστασης που θα εφαρμοστεί.

Οι καθημερινές δραστηριότητες που τα άτομα κάνουν ατομικά ή ως μέλος μιας οικογένειας ή μιας κοινότητας, δεσμεύοντας χρόνο, με στόχο να δώσουν νόημα και σκοπό στη ζωή είναι μείζονος σημασίας έτσι ώστε να προασπίσουν και να προωθήσουν την ψυχική τους ισορροπία  και υγεία. Έτσι έπειτα από την κατάλληλη αξιολόγηση ολόκληρης της διεπιστημονικής ομάδας δημιουργείται το  θεραπευτικό πλάνο  με σημεία παρέμβασης όπως:

•    Βασικές δραστηριότητες καθημερινής ζωής
•    Σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής ζωής
•    Ξεκούραση και ύπνος
•    Εκπαίδευση
•    Εργασία
•    Παιχνίδι
•    Αναψυχή/ Ελεύθερος Χρόνος
•    Κοινωνική συμμετοχή

Στο Οικοτροφείο και στα Προστατευόμενα Διαμερίσματα αντίστοιχα δημιουργούνται εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα δραστηριοτήτων με άμεσο στόχο την εμπλοκή των ωφελούμενων σε δραστηριότητες και έργα  που θα αξιοποιήσουν το μέγιστο δυναμικό τους και θα έχουν νόημα για τους ίδιους.

Ενδεικτικά :
• Ομάδα καλημέρας
• Ομάδα εφημερίδας
• Ομάδα κήπου
• Ομάδες παιχνιδιού
• Ομάδες περιπάτου στην κοινότητα
• Ομάδες αγορών στην κοινότητα
• Ομάδες κατασκευών
• Ομάδες παζαριού
• Ομάδες εξωτερικών δραστηριοτήτων (σινεμά/θέατρο κλπ.)
• Ομάδες συμμετοχής σε δραστηριότητες του Δήμου Αμαρουσίου και σε Κέντρα Ημέρας