Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Aξιότιμοι κύριοι,

 

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία κυρίως της υγείας των ενοίκων του Οικοτροφείου μας και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων μας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας καθώς και την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού SARS-COV-2 κατόπιν την άρση των περιοριστικών μέτρων στην κοινότητα, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Το επισκεπτήριο θα γίνεται αυστηρά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, μεταξύ 9:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

 

  Οιοσδήποτε επιθυμεί να επισκεφτεί τους ενοίκους του Οικοτροφείου και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων μας θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στη Διοίκηση του Οικοτροφείου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του επισκεπτηρίου. Κατόπιν της σχετικής έγκρισης, ο επισκέπτης θα ενημερώνεται με οιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

 

  Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, ο επισκέπτης θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες και τα πρωτόκολλα του φορέα ΗΠΙΟΝΗ Α.Μ.Κ.Ε. βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την ασφάλεια των ενοίκων μας και του προσωπικού, υποχρεούται να κάνει χρήση γαντιών και μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο.

 

  Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, είναι υποχρεωτική η τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μέτρων ενώ απαγορεύονται ρητώς οι εναγκαλισμοί και οι χειραψίες με τους ενοίκους, καθώς και η είσοδος στον εσωτερικό χώρο του Οικοτροφείου και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων μας.

 

  Παρακαλούνται θερμώς οι συγγενείς των φιλοξενούμενων να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις του προσωπικού.

 

  Εάν διαπιστωθεί παραβίαση των όρων λειτουργίας του επισκεπτηρίου, ο επισκέπτης θα απομακρύνεται από το προσωπικό του Οικοτροφείου και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων και αναλόγως της περιπτώσεως, θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε υποχρεωμένοι να άρουμε τη δυνατότητα του επισκεπτηρίου.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία αισθάνεστε αδιαθεσία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε και να μην προσέλθετε στο προγραμματισμένο επισκεπτήριο, ιδίως εάν έχετε δεκατική ή πυρετική κίνηση.

 

Το πρώτιστο μέλημά μας είναι η υγεία και η προστασία των ενοίκων και των εργαζομένων μας, τα οποία έχουμε διαφυλάξει έως σήμερα. Επομένως, ζητούμε την κατανόηση σας υπό τις πρωτόγνωρες συγκυρίες και σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια αυτή, μη θέτοντας εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν το έργο μας και διακινδυνεύουν την ασφάλεια όλων μας.